# محمد_علی_بهمنی

عطسه

هرصبح  باشنیدن یک عطسه  می ایستم که حادثه ازخانه بگذرد آنگاه،        دنبال آن به راه می افتم.                                                         شاعر: محمد علی بهمنی
/ 0 نظر / 7 بازدید