# دل_نوشته

تقدیم به ضامن آهو

ودرمسیرقدمهایت چشمانم را به نظاره نشانده ام... شاید که حس کنم در آن  ژرفای تنهاییت را وپهنای صبرت را و............. هرچند ناگفتنی است اما ....                                                                           رد ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید