تودر کدامین ستاره متولد شده ای ؟

 ستاره ی تو کجا بود که نورش در سرزمین من تابید.

با آنکه هزاران سال نوری از من دور بودی ,

 اما برق چشمانت زودتر از خودت  به من رسید.

شاید آن مسافر کوچولو تویی که ستاره ات را جا گذاشته ای و

اکنون ...

آمده ای تا مرا همسفر شوی ...

به زمین خوش آمدی ...

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
یاسمن

کدامین ستاره گواه وجود "تو" بود ؟! می پرستمش !!

سارا(همسر)

آغاز با تو بودن پایان دلهره هایم بود!! ممنونم مرد من!