کتاب عشق

   یادم که می رسد به نقطه ی شروع تو ،

   نگاهم می رود به سطرسطر ِ مشق نوشته های تو...

   مشقی که خود نه ، برایت نوشته اند.

   تو خود جمله ای ولی من کتاب می بینمت ...

   نازل شده ی ِ بی رسول...

   اما فرشتگان برای نزولت بال می شکستند ...

   تورا می خواهم برای زیستن ، تورا می خواهم برای نگریستن ...

   تورامی خواهم برای باور ایمان ، تورا می خواهم ...

                                                            رد قلم : مهرشاد

/ 2 نظر / 10 بازدید
عسل

سلام. ممنون از حضور پر مهر و دلنوشته های زیباتون. برقرار باشید.[گل]