تلخ نباش

فالگیر راست میگفت ..

آنروز که تورا در ته فنجان نشانم می داد...

تلخ بودی...

گفتم شاید باشکرخندی شیرین شوی...

نشدی...

حکایت یک من که نه.صد من عسل شده ای چرا...

تلخ تلخ تلخ...

ولی بدان که هر چه تلختر باشی دوست تر میدارمت..

                                                                                رد قلم : مهرشاد

/ 4 نظر / 16 بازدید
نسترن

مگه نمی گی تلخ باشه دوست تر می داریش؟ پس عنوانشو عوض کن " تلخ باش"

یاسمن

"تو" را این گونه که هستی ، دوست تر می دارم !![لبخند]

ALONE

سلام خیلی قشنگ بود. منم اپم سر بزن