اردیبهشت دوست داشتنی

سایه به سایه دنبالت خواهم آمد ...

از زمین تا بهشت

از ابتدا تا بندبند اردیبهشت ...

اردیبهشت رادوست دارم

نه برای اینکه برای اولین بار درآن قدم گذاشته ام...

اردیبهشت را دوست دارم

برای اینکه علت طراوتش توهستی ...

سالگرد اردیبهشتی شدن زمین مبارک بانوی من ...


رد قلم : مهرشاد

/ 0 نظر / 13 بازدید