ساقی فراموشکار

گاهی چنان مست چشمان خمار تو می شوم

که فراموش می کنم.....

 باید در ساغر تو شراب بریزم .

                                                رد قلم : مهرشاد

/ 1 نظر / 8 بازدید
ALONE

سلام. ممنون که سر زدید واقعا شعرتون عالی بود