برهوت

   بد نگاهم نکنید ...

   حق دارید ...

   خانه ای ساخته ام نیمی از آن برهوت .

    پنجره ، درب ، نما را همه من گِل زده ام .

   با نگاه سردم ...

   تیشه بر ریشه ی این دل زده ام

   سبزه اش زرد کشیدم ،افسوس 

   سرخ را به زبان ، سبز بر سر زده ام

   نیمی دیگر اما ، ساخته ی دست خودم نیست ازاوست

   همه اش صدق و وفا

   همه لبریز دعا 

   همه از شعر خدا

   کاش میشد نقشه هایش همه در دست تو بود

   منم مجری تو

   وچنان محو نگاهت بودم که دگر

  نه گِلی بود نه نگاه سردی

                                                  رد قلم : مهرشاد

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
رهاراد

رسم آزادگان را چه میداند تیره بختی که پای بند هواست خویش را دردمند آز مکن که نه هردرد را امید دواست

ALONE

زیبا مثل همیشه