دعای باران

   چه زیباست شکستن غرور آسمان

   آنگاه که جلوی زمین زانو میزند

   وبا چشمان خیس بغضش را خالی میکند .

   پس بیایید برای شکستن این غرور دست به دعا برداریم .

   خداوندا اشک آسمان را ازما نگیر...

                                                      رد قلم : مهرشاد

/ 0 نظر / 15 بازدید