پیشکش نوروزی

      به نسیم گفتــم بنویس ,گفت بهشت

    گفتم که خدا لایق نامش چه نوشت؟

    گفتا چوزحق ســـایه بیفتـــد به زمین

    نامش چو غـــــزل بـــهار زیبا بنوشت

                                                                         ردقلم : مهرشاد

     بهـــار نو پیشکش قلوبتان

/ 0 نظر / 20 بازدید