تقدیم به ضامن آهو

ودرمسیرقدمهایت

چشمانم را به نظاره نشانده ام...

شاید که حس کنم در آن

 ژرفای تنهاییت را

وپهنای صبرت را

و.............

هرچند ناگفتنی است

اما ....

                                                                          رد قلم :مهرشاد

/ 2 نظر / 8 بازدید
ALONE

زیبا بود منم ا÷م

ALONE

سلام عیدت مبارک