باران

   دلم که میگیرد

   چشمان سیاهت را قاب میکنم

   و ساعتها به نظاره مینشینم

   دستان گرمت را به دست میگیرم

   وبا تو در باران قدم میزنم.

                                               رد قلم : مهرشاد

/ 0 نظر / 17 بازدید