فریاد بی صدا

   خدایا

   کوچک است .نمیداند . نمیتواند .

   منِ پدر دستانم گره خورده است . پایم شکسته است .

   در چشمانش نگاه کن . دستش را بگیر . پا به پایش شو .

   فریاد درون گلوی خسته ام شکسته است

/ 2 نظر / 16 بازدید
ALONE

برام دعا کنید