نگاه سرد

نگاهم اگر سرد است دلگیر مشو.

 چند یست  احساساتی شده...

 دلم تنگ شده ....

برای گفتن دوستت دارم ...

 برای شنیدن دوستت دارم ...

                                                                                   رد قلم :مهرشاد

/ 2 نظر / 3 بازدید

na.man delgir nistam.shoma rahat bash

ALONE

خیلی قشنگ بودن[دست]