تازه گل

   هنوزبوی گل تازه می دهد دلم...

   نمی دانم .

   شاید ...

   چون سفره ی دلم را پیش کسی باز نکرده ام...

   برای همین است که تو هنوز برایم تازه مانده ای ...

                                                                رد قلم : مهرشاد

/ 1 نظر / 11 بازدید
ALONE

سلام منم اپم