خاطرات نانوشته

   پاک میکنم دیوارسفید قلبم را

   واز نو می نویسم نانوشته هایم را

   ...

   ....

   خاطرات التماس ازپنجره..

   خاطرات همدردی با ابر ...

   خاطرات ناله های مادرانه ...

   خاطرات نفسهای بی رمق ...

   خاطرات ...

   چه کنم

   با اینکه نانوشته است ، پاک نمیشود .

/ 1 نظر / 21 بازدید
زردالو

هیچ چیز فراموش نمیشه. هیچ چیز... فقط میشه به امید روزهای خوب، و با داشتن روزهای خوب، دوباره شاداب شد و خندید. شاد باشید امیدوارم که الان این ناله ها فقط و فقط در خاطرات باشند.