عطسه

هرصبح 

باشنیدن یک عطسه 

می ایستم که حادثه ازخانه بگذرد

آنگاه،

       دنبال آن به راه می افتم.

                                                        شاعر: محمد علی بهمنی

/ 0 نظر / 7 بازدید