بت

    بت چشمانت چنان مرا به کفرکشانده است

    که دیگردلم توان به دست گرفتن تبر برای شکستنش راندارد..

                                                                                  ردقلم : مهرشاد

/ 0 نظر / 18 بازدید