می مانی ؟؟؟

   دل من تنگ شده  . . . . . . . .

   . . . . . . . . . .    گل من میدانی ؟

   که دوباره باتو ، یک قرار چشمی ، به نشان اینکه

   منتظر می مانم . .. . . . . .  می آیی ؟

   وتو با عشوه ی ابرو ، مردمکهای چشم

   می آیـــم ، تابه کی منتـظـــر می مانی؟

   سرمن پایین است ،چون هوایم ابریست

   بازهم آوایت . . . . . منتظر می مانی؟

   لب خودبازکنم به نشان اینکه تا ابد من هستم

   توچنان تیز که با قاف همه قافله را می خوانی

   من زتو برگشتم که نبینی اشکم غافل از

   سایه دیــوار که می گفت زبــان میدانی.

   برقرارت بودم ، بی قرارت گشتم ،چشم خود فرسودم

   نکند روزیکه . . . . توزمن جامــانی

   ناگهان سیلی دست تو برصورت من گفت :

   بس است .من هستم . . . . می مـــانی ؟

                                                              رد قلم : مهرشاد

/ 1 نظر / 48 بازدید