برای پسرم (قسمت اول)

از کودکی تا بزرگسالیت را تصور می کردیم.

من نقش پدر را بازی می کردم و او نقش مادر را...

با توراه می رفتیم . با تو بازی می کردیم . با تونفس می کشیدیم و.... و با تو زندگی

میکردیم.

در حالی که هنوز نبودی...

تمرین می کردیم که برایت قصه بگوییم .لالایی بخوانیم....

تو نبودی .... حتی نمی دانستیم پسری یا دختر.

ولی برایت خرید می رفتیم ولباس میخریدیم و تنت میکردیم .

برایت همه کار میکردیم ولی فقط نقش بازی می کردیم.

/ 2 نظر / 10 بازدید
ALONE

گنگ بود چه قد مطلبت! اسم پسرت چیه؟ منم اپم

یاسمن

تمرین نقش .... لذت بخش ترین قسمت زندگیه ....[نگران]