پس انداز

سالهاست دلم را به کسی نسپرده ام.

آنرا در حساب تو پس انداز کرده ام.

سودی نمی خواهم...

فقط ...

روزانه یک بوسه..

                                                 رد قلم : مهرشاد

/ 4 نظر / 10 بازدید
همسر

من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نی لبک چوبین می نوازذ آرام, آرام پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه میمیرد و سحر گاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

یاسمن

آهنگش خیلی خوبه ....

میم.صدقی

با احساس بود شما هم بدتر از من مثله ستاره ی سهیل آپ میکنید