بت

    بت چشمانت چنان مرا به کفرکشانده است     که دیگردلم توان به دست گرفتن تبر برای شکستنش راندارد..                                                                                   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید
مهر 97
1 پست
اسفند 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
5 پست