گویی که زیر آب فریاد می زنم

دام صیاد
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳
 

دام صیاد آنطور که میگفتند خطرناک نبود ...

نمیدانم ....

یا تور،گره ی کور نداشت

 یا من در راه رفتن استوارنبودم.