گویی که زیر آب فریاد می زنم

تلخ نباش
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

فالگیر راست میگفت ..

آنروز که تورا در ته فنجان نشانم می داد...

تلخ بودی...

گفتم شاید باشکرخندی شیرین شوی...

نشدی...

حکایت یک من که نه.صد من عسل شده ای چرا...

تلخ تلخ تلخ...

ولی بدان که هر چه تلختر باشی دوست تر میدارمت..

                                                                                رد قلم : مهرشاد