گویی که زیر آب فریاد می زنم

خاطرات نانوشته
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳
 

   پاک میکنم دیوارسفید قلبم را

   واز نو می نویسم نانوشته هایم را

   ...

   ....

   خاطرات التماس ازپنجره..

   خاطرات همدردی با ابر ...

   خاطرات ناله های مادرانه ...

   خاطرات نفسهای بی رمق ...

   خاطرات ...

   چه کنم

   با اینکه نانوشته است ، پاک نمیشود .