گویی که زیر آب فریاد می زنم

کتاب عشق
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
 

   یادم که می رسد به نقطه ی شروع تو ،

   نگاهم می رود به سطرسطر ِ مشق نوشته های تو...

   مشقی که خود نه ، برایت نوشته اند.

   تو خود جمله ای ولی من کتاب می بینمت ...

   نازل شده ی ِ بی رسول...

   اما فرشتگان برای نزولت بال می شکستند ...

   تورا می خواهم برای زیستن ، تورا می خواهم برای نگریستن ...

   تورامی خواهم برای باور ایمان ، تورا می خواهم ...

                                                            رد قلم : مهرشاد


 
 
رؤیاهای نزدیک
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
 

   به کجا می نگری؟

   رؤیاهایت را در ژرفای کدامین اقیانوس غرق می کنی؟

   برخیز...

   نفسی تازه کن...

   کشتی دیگری از اینجا می گذرد...

  شمال - تابستان 91


 
 
سزاوار بزرگی
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
 

   شاید احساس می کنی شوخی می کنم

   وقتی سر به سرت می گذارم...

   ولی من واقعا ً احساس می کنم

   سرم رابه کوه بزرگی تکیه داده ام...

                                                              رد قلم : مهرشاد


 
 
آدرس ما : پس کوچه
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
 

   حسرت به دل مانده ام که شاید روزی آنقدر مسیر نگاهت شلوغ باشد تا راهت

   را به پس کوچه ی دل ما کج کنی...

   نمی دانی...

   باران هم طمع می ورزد به چشمان خاک گرفته ی من ..

  (سخت ترین کار مردانه همین است گریه...)

   شمع آنقدر پروانه می کشد تا آخر ... دلش آب می شود .

   می بینی ...

   شمع هم بی رحم نیست.

   اما ... تو ...

   باز هم راضی ام ...

  اشتباهی هم شده از پس کوچه ی ما هم عبورکن...

                                                              رد قلم : مهرشاد