گویی که زیر آب فریاد می زنم

برای پسرم (قسمت پنجم)
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
 

  من کوچک شده بودم...


 
 
برای پسرم (قسمت چهارم)
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
 

تو در چشمانم بزرگ شده بودی...


 
 
برای پسرم ( قسمت سوم )
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
 

  تو اینبار بودی....


 
 
برای پسرم (قسمت دوم)
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
 

تو بزرگ شده بودی ولی هنوز نبودی...


 
 
برای پسرم (قسمت اول)
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
 

آنروز که تورا خواستیم غرق درشور بودیم. امیدهای خودرا در تو می دیدیم.