گویی که زیر آب فریاد می زنم

شانه هایت را دوست می دارم.
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

 شانه هایت را برای ..

  گریه کردن اشک ریختن

  رشد کردن تکیه کردن ایستادن

  دوست می دارم..

                                                   رد قلم : مهرشاد


 
 
نگاه سرد
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

نگاهم اگر سرد است دلگیر مشو.

 چند یست  احساساتی شده...

 دلم تنگ شده ....

برای گفتن دوستت دارم ...

 برای شنیدن دوستت دارم ...

                                                                                   رد قلم :مهرشاد


 
 
تودر کدامین ستاره متولد شده ای ؟
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

 ستاره ی تو کجا بود که نورش در سرزمین من تابید.

با آنکه هزاران سال نوری از من دور بودی ,

 اما برق چشمانت زودتر از خودت  به من رسید.

شاید آن مسافر کوچولو تویی که ستاره ات را جا گذاشته ای و

اکنون ...

آمده ای تا مرا همسفر شوی ...

به زمین خوش آمدی ...

 


 
 
تلخ نباش
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

فالگیر راست میگفت ..

آنروز که تورا در ته فنجان نشانم می داد...

تلخ بودی...

گفتم شاید باشکرخندی شیرین شوی...

نشدی...

حکایت یک من که نه.صد من عسل شده ای چرا...

تلخ تلخ تلخ...

ولی بدان که هر چه تلختر باشی دوست تر میدارمت..

                                                                                رد قلم : مهرشاد