گویی که زیر آب فریاد می زنم

تگاهم کن
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
 

   خدایا

   سیاهه ی قلبم را پاره می کنم و تورا به انتظار می نشینم .

   نگران نگریستنت نیستم .

   بارها تقاطع امید را از بزرگراه نگاهت به نظاره نشسته ام.

   دستانم را بگیر تا نفسهای بودنت را در میان دستانت استشمام کنم.

                                                             رد قلم : مهرشاد